Loading Events
  • This event has passed.
14th December 2022 @ 12:30 pm - 1:30 pm GMT
|Recurring Event (See all)

One event on 14th December 2022 at 12:30 pm

One event on 22nd February 2023 at 12:30 pm

Women in Sustainability Cymru Chat / Sgwrs Menywod mewn Cynaliadwyedd Cymru

WINS in Wales Online / Menywod mewn Cynaliadwyedd Cymru Ar-lein

FREE FOR WINS MEMBERS- CHECK NEWSLETTER FOR PROMO CODE

Scroll down for English

*********************************

Pob deufis

Dydd Mercher 26 Hydref 2022 12:30pm – 1:30pm

Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022 12:30pm – 1:30pm

Dydd Mercher 22 Chwefror 2023 12:30pm – 1:30pm

Dewch â phaned, rhywbeth i gnoi arno, ac ymunwch â ni mewn trafodaeth gan rwydweithio â menywod proffesiynol eraill sy’n gweithio yn y sector cynaliadwyedd yng Nghymru.

Bob tro y byddwn yn cwrdd, byddwn yn canolbwyntio ar bwnc penodol, gan ganiatáu amser i ddod i adnabod ein gilydd, i rannu cyngor a meithrin perthnasoedd.

Bydd Sgwrs mis Hydref yn myfyrio ar Wythnos Environmenstral 2022 Rhwydweithiau Cydraddoldeb Menywod, a sut mae tabŵ misglwyf yn effeithio ar ein gwaith a’n dewisiadau am y cynhyrchion a ddefnyddiwn.

Bydd Sgwrs mis Rhagfyr yn trafod y Nodau Datblygu Mewnol, sef menter newydd sy’n helpu pobl i adeiladu’r gallu mewnol sydd ei angen arnom i ddelio â chymhlethdod ac anferthedd yr heriau amgylcheddol a chymdeithasol sy’n ein hwynebu, wrth i ni wneud cynnydd tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Rydyn ni eisiau teilwra Sgyrsiau’r dyfodol ar gyfer yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Felly, rhannwch eich syniadau ar gyfer Sgwrs mis Chwefror drwy gysylltu â ni!

*********************************

Every two months:

Wednesday 26 October 2022 12.30pm- 1.30pm

Wednesday 14 December 2022 12.30pm – 1.30pm

Wednesday 22 February 2023 12.30pm-1.30pm

Bring a coffee, tea, something to nibble on, and join us in conversation, networking with other professional women who work in the sustainability sector in Wales

Each time we meet we will have a focus on an on the point topic, and allow time to get to know each other, share advice and build relationships.

October’s Chat will reflect on the Women Equality Network’s Environmenstral Week 2022, and how period taboo affects our work and our choices about the products we use.

December’s Chat will discuss the Inner Development Goals, a new initiative that helps people build the inner capacity  we need to deal with the complexity and enormity of the environmental and social challenges we face, as we progress towards the UN’s Sustainable Development Goals.

We want future Chat’s built around what you need. So, please share your ideas for February’s Chat by getting in contact with us!

Event Sponsors

  • Future Clarity

Details

Date:
14th December 2022
Time:
12:30 pm - 1:30 pm
GMT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/wins-in-wales-online-women-in-sustainability-cymru-chat-tickets-443267183077

Organiser

Tanya Nash, WINS Cardiff & SE Wales Lead
Email
tanya.nash1@outlook.com
Share this event: